Onkologija
Naša vizija: revolucija tretmana malignih oboljenja kroz detaljan i rigorozan pristup razumijevanju biologije tumora i pronalasku novih lijekova

Onkologija je nauka čiji je cilj razumijevanje i liječenje malignih oboljenja (karcinoma). Karcinom je kompleksna bolest. Postoji više od 250 različitih tipova karcinoma, ali jedno im je zajedničko – nastaju kada ćelije počnu da nekontrolisano rastu i da se dijele. Što bolje upoznamo bolest, efikasnije je možemo liječiti. Zato je naš cilj što bolje razumjeti biologiju tumora i svakom pojedinačnom pacijentu pružiti individualnu terapijsku opciju: personalizovanu medicinu. U tome će nam najviše pomoći ciljana terapija i imunoterapija.

Slučajevi u detaljima

Priče o

Onkologija

Pročitajte sve priče

Više fokus područja

Pogledajte sva fokus područja

please be aware that you are leaving this website.