Poznato je na stotine poremećaja nervnog sistema koji utiču na milione ljudi širom sveta. Skoro svako poznaje neku osobu pogođenu nekom neurološkom bolešću koja se može značajno odraziti na svakodnevni život. Naši inovativni ljekovi i dijagnostički testovi nastavljaju da pomjeraju granice naučnog razumijevanja i pomažu pacijentima širom svijeta.

Poremećaji nervnog sistema mogu da stvore prepreke koje vremenom utiču na našu sposobnost da budemo aktivno uključeni u svakodnevni život, krećemo se ili pamtimo, i mogu da promijene ili nam oduzmu jedinstvene kvalitete koji nas čine onim što jesmo, ili, u slučaju dječijih oboljenja, onim što možemo da postanemo. Vremenom, fizički, mentalni i emocionalni teret mogu da postanu preteški. Međutim, osobe sa poremećajima nervnog sistema se hrabro i odlučno suočavaju sa izazovima.

Podstaknuti smo idejom da uporno stremljenje ka revolucionarnim naučnim dostignućima može da transformiše živote ljudi koji se suočavaju sa teškim bolestima koje su životno ugrožavajuće. Sarađujemo sa akademskom zajednicom, naučnicima, partnerima u industriji i učesnicima u kliničkim ispitivanjima i slijedimo nauku kako bismo unaprijedili živote pacijenata.

Uz njihovu podršku, svi zajedno smo odgovorni za značajne terapijske napretke za neke od bolesti za koje se smatra da ih je najteže liječiti u ovim poljima.

Neurološke bolesti su najkompleksnije za razumijevanje i liječenje, a njihov uticaj stvara nove izazove za zdravstvene sisteme, ekonomije, pacijente i njihove porodice širom svijeta.

Prikupljanje podataka je ključno za pružanje jasnog i mjerljivog razumijevanja globalnog i lokalnog opterećenja bolešću.about how we are working with our partners to leverage the power of data to drive active change and tackle societal burden head on.

Neuronauke predstavljaju kamen temeljac naše budućnosti, ali tim putem ne možemo sami. Zajedno sa našim partnerima nastavićemo da pomjeramo granice razumijevanja nauke da bismo ostvarili klinički napredak i riješili neke od najvećih izazova današnjice u oblasti neuronauke. Nadamo se da ćemo stvoriti sjutrašnjicu u kojoj neurološki poremećaji više ne ograničavaju ljudski potencijal – da bismo očuvali to što nas čini onim što jesmo.

Uz njihovu podršku, svi zajedno smo odgovorni za značajan terapijski napredak u liječenju nekih od najtežih bolesti.

Mi u kompaniji Roche se nadamo da ćemo stvoriti sjutrašnjicu u kojoj poremećaji nervnog sistema više ne ograničavaju ljudski potencijal – da bismo očuvali to što nas čini onim što jesmo.

M-ME-00000632

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro