Neuromijelitis optika - spektar oboljenja

Zahvaljujući inovacijama u oblasti medicine i ostvarenim partnerstvima, pružamo nove mogućnosti osobama sa poremećajem iz spektra optičkog neuromijelitisa (neuromijelitis optika spektar bolesti, NMOSD) da bismo im pomogli da što više očuvaju samostalnost.

Izazov

NMOSD je rijetka i onesposobljavajuća doživotna autoimunska bolest centralnog nervnog sistema, koja prvenstveno oštećuje optički nerv(e) i kičmenu moždinu. Pogađa oko 200.000 ljudi širom svijeta, i to najčešće žene, a javlja se u najboljim godinama života, obično u tridesetim i četrdesetim godinama starosti.

Osobe sa NMOSD se suočavaju sa nepredvidivim i teškim relapsima (ponovno vraćanje bolesti) koji direktno uzrokuju kumulativno, nepovratno neurološko oštećenje i onesposobljenost. Jedan relaps može dovesti do trajnog sljepila, slabosti mišića, paralize i, u nekim slučajevima, do smrti. Prije doba ciljane dijagnostike i liječenja NMOSD, u roku od pet godina, 50% oboljelih od NMOSD je moralo da koristi invalidska kolica, a 62% obojlelih od NMOSD bilo je funkcionalno slijepo.

Prava pomoć i podrška mogu da donesu stabilnost ljudima sa NMOSD i olakšaju im teret bolesti. To podrazumijeva omogućavanje ljudima sa NMOSD da, u skladu sa promjenama svojih potreba, preuzmu kontrolu nad upravljanjem i liječenjem bolesti, u cilju zadržavanja sopstvenog osjećaja samostalnosti.

Fokus

Kao dio kompanije Roche vjerujemo da će veća svijest o NMOSD biti od koristi svima koji boluju od ove bolesti. Posvećeni smo ovoj zajednici kroz istraživanja koja uveliko sprovodimo.

Tek odnedavno smo svjedoci značajnog napretka na polju razumijevanja NMOSD, kroz produbljivanje znanja o samoj bolesti i razvoj novih terapija. U kompaniji Roche posvećeni smo tome da igramo značajnu ulogu u ovom napretku, kroz inovativni pristup istraživanju i razvoju. Zahvaljujući bliskoj saradnji sa našim partnerima i pacijentima možemo i dalje da transformišemo živote osoba sa NMOSD. Nikada ne prestajemo da slijedimo nauku, vodeći računa da sada radimo ono što će pacijentima zatrebati ubuduće kako bismo im pomogli da očuvaju ono što ih čini onim što jesu.

Za život mimo NMOSD

Osobe sa NMO žele da postižu što više i što duže… i da planiraju budućnost mimo ove bolesti.

Preuzimanja

Razumevanje NMOSDŽivot sa NMOSD: njegov uticaj, dijagnoza i nada

Više slučajeva u neurologiji

Više detalja o neurologiji

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava