Alchajmerova bolest

Suprotstavljamo se globalnom izazovu koji Alchajmerova bolest predstavlja kroz inovaciju i saradnju.

Izazov

Alchajmerova bolest je hronično oboljenje koje dovodi do sve ozbiljnijih problema s pamćenjem, kao i bihevioralnih i socijalnih problema. Nije dio normalnog procesa starenja i jedna je od najvećih izazova našeg vremena kada je u pitanju javno zdravlje.1

Više od 55 miliona ljudi žive sa demencijom ‒ a s očekivanim porastom njene rasprostranjenosti na skoro 140 miliona do 2050. godine, uticaj Alchajmerove bolesti će se pojačavati sa starenjem populacija.1 Ova bolest postepeno oduzima sposobnost osobe da živi nezavisno, i iziskuje sve više njege od porodice i prijatelja, kao i povećane troškove liječenja.

Veliki broj nas u Roche-u smo lično osjetili uticaj Alchajmerove bolesti. Razumijemo da cijenu plaćaju svi uključeni ‒ naše babe i djedovi, naši roditelji, naši partneri i naša djeca. Ova ljudska veza, naša strast za naukom i rješenjima usredsrijeđenim na pacijente i naša misija umanjenja uticaja Alchajmerove bolesti na društvo pokreću našu upornost kada je u pitanju ova kompleksna bolest, za Vas i Vaše bližnje.

Fokus

Vjerujemo da će rano djelovanje na Alchajmerovu bolest imati najveći uticaj na društvo. Pomoći će ljudima koji danas žive sa Alchajmerovom bolešću da dobiju bolju njegu, a ljudima koji će sjutra živjeti sa Alchajmerom da prime učinkovite terapije čime će duže zadržati svoju nezavisnost.

Zajedno s našim brojnim partnerima, radimo na tome da dođe dan kada izraz „Alchajmerova bolest” više neće izazivati osjećaje stigme, očajanja, samoće i izolacije – dan kada ćemo je rano prepoznati, usporiti ili čak zaustaviti njenu progresiju i pomoći u očuvanju onoga što ljude čini onim što jesu.

Nakon više od dvije decenije naučnih istraživanja Alchajmerove bolesti, značajno smo doprinijeli ovoj oblasti razumijevanjem biologije i patologije koja je u osnovi ove bolesti, i istrajali smo i kada smo bili suočeni sa razočaranjima.

Nastavljamo da osluškujemo potrebe zajednice koja živi sa Alchajmerovom bolešću, kao i da sarađujemo sa njima, učeći iz grešaka i nadograđujući svaki novi uspjeh.

Koristimo naše dijagnostičke i farmaceutske mogućnosti da brže prepoznamo, dijagnostikujemo i liječimo Alchajmerovu bolest od trenutka kada se simptomi prvi put pojave, i aktivno radimo na potpunoj prevenciji bolesti.

Razumijemo da izazovi koje Alchajmerova bolest podrazumijeva prevazilaze sposobnosti nauke.

Globalni izazovi se mogu prevazići samo globalnim partnerstvima i mi smo ostvarili brojna partnerstva i saradnje koje su pružile dragocjene doprinose ovoj oblasti.

Da bismo unaprijedili naučna istraživanja, poboljšali naše razumijevanje bolesti i potreba onih na koje utiče, smanjili stigmu i unaprijedili zdravstvenu jednakost, nastavićemo da sarađujemo sa podjednako motivisanim partnerima iz akademske zajednice, pravnog zastupanja, vlade i industrije – unutar i izvan oblasti zdravstva.

References

1. World Health Organisation. Dementia.

M-ME-00000733

Videos

Ova serija od četiri poglavlja ima za cilj da demistifikuje nauku iza Alchajmerove bolesti. Kroz seriju ćemo približiti teme kao što su uzroci AB, simptomi, dijagnostika, terapije i istraživanja.

Više slučajeva u neurologiji

Više detalja o neurologiji

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava