Terapijska područja

Fokusirani smo na terapijska područja kod kojih postoji velika nezadovoljena potreba, kao i ona gdje naša stručnost može dovesti do unaprijeđenja u liječenju. U proteklim godinama Roche je bio pionir u inovativnim pristupima koji su doveli do revolucionarnih terapijskih opcija za veoma teška i učestala oboljenja.

please be aware that you are leaving this website.