Oftalmologija

Razumevanje geografske atrofije

Geografska atrofija (GA) je uznapredovali oblik senilne makularne degeneracije (eng. age-related macular degeneration, AMD) koji zahvata retinu (mrežnjaču), deo oka koji šalje informacije u mozak kako bi se omogućio vid.¹ Mnogi ljudi s AMD-om ne prepoznaju odmah simptome, pogrešno ih smatraju normalnim znacima starenja, što dovodi do ozbiljnijeg gubitka vida.²,³

Geografska atrofija je terminalna forma „suve” senilne makularne degeneracije, progresivna je bolest i za sada nema odobrenog leka.

GA je karakterisana područjima:

 • atrofije fotoreceptora (ćelija retine odgovornih za prijem svetlosnih signala i njihovo pretvaranje u nervne impulse),

 • degeneracije ćelija retinalnog pigmentnog epitela (RPE),

 • poremećajem Bruchove membrane i horiokapilara (delovi sudovnjače (choroidea)).

Oštrina vida je mera koji se koristi da opiše jasnoću vida. Vid se meri na skali koja na daljini od 20 stopa (američki standard merenja) ili 6 metara (evropski standard merenja) upoređuje vid ispitanika sa vidom osobe koja ima vid pune oštrine. Ako ispitanik ima normalnu oštrinu vida, odnosno oštrinu vida 20/20 (6/6), to znači da ispitanik sa udaljenosti od 20 stopa (6 metara) jasno vidi ono što bi i trebalo da vidi sa te udaljenosti. Ako osoba ima oštrinu vida 20/100 (6/30), to znači da ta osoba sa udaljenosti od 20 stopa (6 metara) vidi ono što osoba sa normalnom (punom) oštrinom vida vidi sa udaljenosti od 100 stopa (30 metara).5

Kod osoba s GA, oštrina vida i dalje može da bude uredna, ako je pošteđena makula, središnje područje retine odgovorno za oštri, centralni vid. 42% pacijenata sa GA ima oštrinu vida 6/60 (20/200) što je prag za zakonsko slepilo, ili manju. Normalna oštrina vida je 6/6 (20/20).4

Trenutno nema dostupnih tretmana za usporavanje progresije GA. U toku su klinička ispitivanja potencijalnih terapija za GA, a oboleli mogu koristiti i pomagala za slabovidost poput lupa ili posebnih naočara.1

GA je odgovorna za 10-20% slučajeva slepila obolelih od AMD-a. U svetu više od pet miliona ljudi pati od GA. GA se javlja kod 1,3% ljudi starosti od 75 do 84 godina, povećavajući se, nakon 90. godine života, na skoro 22%.6

 • Starost - oboljenje se najčešće javlja kod osoba starijih od 70 godina

 • Gojaznost

 • Genetika - porodična anamneza AMD-a

 • Srčana bolest

 • Rasna pripadnost - češće oboljevaju pripadnici bele rase

 • Pušenje - rizik skoro udvostručen

 • Vid postaje manje oštar ili precizan

 • Boje izgledaju bledo (neživopisno) ili isprano

 • U centralnom ili perifernom (bočnom) vidnom polju javlja se tamna mrlja

 • Gledanje u mraku postaje otežano

 • sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka

 • radnu sposobnost

 • sposobnost aktivnog učestvovanja u socijalnom životu

 • kvalitet života, uz povećanu socijalnu izolaciju, depresiju i anksioznost

GA utiče na sposobnost obavljanja društvenih i manuelnih aktivnosti, poput uočavanja (prepoznavanja) lica, vožnje, čitanja i prepoznavanja saobraćajnih znakova.2 Dodatno se mogu javiti anksioznost i stres, kao posledica očekivanja progresivnog slabljenja vida u vremenu.2

Pregled očnog dna (funduskopija) pomoći će da se AMD otkrije pre nego što napreduje u GA. Ako želite da saznate više informacija o GA ili ostalim bolestima retine, obratite se svom oftalmologu ili posetite internet stranicu

Literatura:

 1. National Eye Institute. Facts About Age-Related Macular Degeneration. [Internet; cited May 2019]. Dostupno na:

 2. Sacconi R, Corbelli E, Querques L, Bandello F, Querques G. A Review of Current and Future Management of Geographic Atrophy. Ophthalmology and Therapy. 2017; 6:69-77.

 3. NHS Choices. Macular Degeneration. [Internet; cited August 2021] Dostupno na:

 4. Klein R, Klein BEK, Franke T. The relationship of cardiovascular disease and its risk factors to age-related maculopathy. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1993; 100:406–14.

 5. American Optometrist Association. Visual Acuity. [Internet; cited August 2021] Dostupno na:

 6. Amdbook. Geographic Atrophy [Internet; cited August 2021]. Dostupno na:

 7. Park SJ, Ahn S, Woo SJ, et al. Extent of Exacerbation of Chronic Health Conditions by Visual Impairment in Terms of Health-Related Quality of Life. JAMA Ophthalmol. 2015; 133:1267-1275.

Tekst preuzet sa:

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava