Male ćelije, velika razlika

Sitnoćelijski karcinom pluća (SCLC) je nešto rjeđi tip karcinoma pluća, ali je znatno teži za liječenje, što predstavlja izazov onkolozima, među kojima je i dr Stiven Liu, vanredni profesor medicine na Džordžtaun univerzitetu.

Njegovi pacijenti koji boluju od SCLC-a često na samom početku dolaze u teškom stanju, sa simptomima kao što su otežano disanje, kašalj, umor, gubitak težine, što zahtijeva brzu reakciju. „Ova bolest napreduje veoma brzo, pacijenti brzo propadaju, što znači da je rano postavljanje dijagnoze i započinjanje tretmana veoma važno“, objašnjava dr Liu.

Karcinom pluća je najčešći i najsmrtonosniji karcinom na svijetu, sa nešto više od 1,76 miliona smrtnih slučajeva godišnje. SCLC se javlja kod 15–20% slučajeva. Prognoza SCLC-a je veoma loša, i od trenutka dijagnoze, samo 2% pacijenata sa uznapredovalim SCLC-om imaće preživljavanje do pet godina.

Nedavni napredak u liječenju karcinoma pluća skoro da je i zaobišao pacijente koji boluju od SCLC-a. Iako su stadijumi SCLC-a slični stadijumima NSCLC-a (nemikrocelularnog karcinoma pluća), liječenje se veoma razlikuje. Onkolozi, poput dr Liua, na izboru imaju samo različite hemoterapijske protokole, dok je hirurški tretman rijetko kad moguć.

Benefit od hemoterapije je veoma brzo vidljiv, ali je i veoma kratkotrajan. Objasniti pacijentima da će bolest, iako se bolje osjećaju, veoma brzo progredirati, najteži je dio posla za dr Liua.

Dr Liu objašnjava: „U svakodnevnom radu, moje kolege i ja viđamo pacijente koji godinama žive sa nemikrocelularnim karcinomom pluća. Ovo, nažalost, gotovo nikada nijesmo vidjeli kod pacijenata sa SCLC-om“. 

Nakon 20 i više godina bez napretka u tretmanu SCLC-a, mnogi su odustali i prihvatili SCLC kao neizlječiv. Ipak, oni koji su ostali na tom putu, uporno rade na tome da pomognu pacijentima oboljelim od SCLC-a, i da bolje shvate ovaj smrtonosni tip karcinoma. Novu nadu u sistematskom tretmanu SCLC-a ljekari i istraživači vide u imunoterapiji, koja je, prva nakon dugo vremena, pokazala benefit za pacijente. 

U radu sa teškim karcinomima, dr Liu naglašava da je najvažnije ne gubiti nadu: „Svaki susret sa pacijentom motiviše me da unaprijedim pristup liječenju ove teške bolesti. Velika mi je čast kada mogu pomoći pacijentima koji se nose sa ovom bolešću, i upravo ta čast me motiviše da nastavim raditi na lijeku za SCLC“.

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava