Biomarkeri u imunoterapiji

Imuni sistem štiti organizam od raka tako što šalje T-ćelije da napadaju i uništavaju ćelije karcinoma. Ipak, nekada ćelije karcinoma proizvode protein – ligand programirane ćelijske smrti (eng. Programmed Death Ligand) ili PD-L1, koji koči imuni sistem i pomaže ćelijama karcinoma da izbjegnu detekciju i uništenje. ¹,²

PD-L1 funkcioniše kao „stop znak“ koji inaktivira T-ćelije. Blokiranje PD-L1 je jedan od načina kojim se može spriječiti deaktivacija T-ćelija u mikrookruženju karcinoma, gdje dolazi do rasta i interakcije sa drugim ćelijama.2,3

Ove ćelije se često zovu „tumor-infiltrišuće imune ćelije“ i one takođe mogu imati određenu PD-L1 ekspresiju.1,2,5-7

Kliničke studije ispituju da li mjerenje PD-L1 ekspresije u tumorskim ćelijama i tumor-infiltrišućim imunim ćelijama može pomoći u predviđanju djelotvornosti određenih lijekova, ili je za istu stvar dovoljno samo mjerenje PD-L1 ekspresije na tumor-infiltrišućim imunim ćelijama.8,9

References

  1. Chen DS, Mellman I. Immunity. 2013. 39:1-10

  2. Chen DS, et al. Clin Cancer Res. 2012. 18:6580-6587

  3. Keir ME, et al. Annu Rev Immunol. 2008. 26:677-704

  4. Quezada SA, Peggs KS. Br J Cancer. 2013. 108:1560-1565

  5. Data on file, Genentech

  6. Pardoll DM. Nat Rev Cancer. 2012. 12:252-264

  7. Sharma P, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2007. 104:3967-3972

  8. Herbst RS, et al. Nature. 2014. 515:563-567

  9. Powles T, et al. Nature. 2014. 515:558-562

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava