Personalizovana medicina

U toku je ključni momenat u istoriji razvoja zdravstvene njege. Nevjerovatan napredak i jedinstvena isprepletenost medicinskog znanja, tehnologije i nauke u upravljanju podacima potpuno mijenjaju način brige o pacijentima. Uz jasnije razumijevanje ljudske biologije i sa novim načinima analize zdravstvenih podataka, kompanija Roche, zajedno sa partnerima širom svijeta, upravo je predvodnik ovog razvoja. Naša je vizija obezbijediti da pravovremeno postavljanje dijagnoze, liječenje, pa čak i prevencija bolesti brže i efikasnije transformišu život ljudi svuda – obezbjeđujući pravi tretman za pravog pacijenta u pravo vrijeme.

Koncept personalizovane medicine baziran je na opažanju da pacijenti sa istom dijagnozom na isti tretman reaguju na različit način. Naime, dok je određeni lijek visokoefikasan za jednog pacijenta, kod drugog možda neće pokazati željene rezultate, bez obzira na to što imaju istu dijagnozu. Faktori koji su u vezi sa samom bolešću, ali i oni u vezi sa pojedincem, mogu uticati na način na koji lijek djeluje, ali ako za različite pacijente imamo različit pristup u liječenju, ove razlike neće biti sporne.  

Drugim riječima, konvencionalna medicina nije efikasna koliko bi mogla biti, jer jedan dio pacijenata dobija tretman koji nije za njih podoban i koji čak u nekim slučajevima izaziva ozbiljne nuspojave. Svrha koncepta personalizovane medicine leži u prilagođavanju tretmana pacijentu, što ima za rezultat postizanje maksimalnog terapijskog efekta i sigurnost tretmana.

Dakle, personalizovana medicina znači primjenu ciljanog tretmana za specifične grupe pacijenata koji će imati najbolji odgovor na terapiju, umjesto koncepta „isti tretman odgovara svima“, a bazirana je na činjenici da su ljudi različiti, kao i da bolesti ne ispoljavaju na isti način kod svakog pojedinca.

Naravno, ovaj koncept ne znači da postoji specifičan lijek za svakog pacijenta, već da postoji tretman koji svoju maksimalnu efikasnost ispoljava upravo na nekim podgrupama koje imaju određene sličnosti, bilo na genetskom ili molekularnom nivou bolesti od koje boluju.

Ovaj pristup ima ogroman potencijal da liječenje učini efikasnijim, sigurnijim i boljim za pacijente, ali i za zdravstvene radnike, fondove zdravstvenog osiguranja i društvo uopšte.

Roche je idealno pozicioniran, s obzirom na Sektor farmacije i Sektor dijagnostike, za uvođenje i sprovođenje koncepta personalizovane medicine.

Jedan od primjera je liječenje karcinoma dojke: mjereći prisustvo faktora rasta (HER 2) u karcinomu dojke specifičnim testovima, kao što su Roche Tissue Diagnostics (Ventana) testovi, identifikujemo pacijente koji će odgovoriti na biološku terapiju usmjerenu protiv HER, tako da ona djeluje ciljano na taj faktor rasta.

Drugi primjer je liječenje hepatitisa: koristeći visokosenzitivne real time PCR testove, koji mjere nivo virusa u krvi pacijenta i rade genotipizaciju, određuje se dužina trajanja tretmana, pa je za neke pacijente dovoljan kraći, a za neke duži tretmanski period odgovarajućom terapijom.

Saznajte više

Više priča

Pročitajte sve priče

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava