Jer ovo nije običan posao. Ovo je odgovornost i to velika. Sledeći korak je na vama.

Naša kultura

Neka vam bude inspiracija ono što jesmo, šta radimo i kako to radimo.

Naša svrha

Fokusirani smo na istraživanje i razvoj inovativnih dijagnostičkih i terapijskih rješenja

koja poboljšavaju živote pacijenata.

Organizaciona struktura

Već više od 120 godina pišemo istoriju nauke, a naš rad svakoga dan utiče na milione pacijenata,

sada i u budućnosti.

Izvrsnost u inovaciji

Sve što radimo pokreću nauka i inovacija, u čijem je središtu pacijent.

Roche u Crnoj Gori

Roche u Crnoj Gori broji 11 visoko edukovanih profesionalaca (ljekara, farmaceuta, ekonomista,pravnika) čija je odgovornost da uz etičan rad, poštujući Roche vrijednosti, kodeks ponašanja i pravila ponašanja u poslovanju, našu kompaniju kao vodeću u farmaceutskoj industriji u svijetu, pozicioniraju kao lidera i na tržištu Crne Gore. Angažovanost i visoku motivisanost zaposlenika nagrađujemo neprekidnom edukacijom i godišnjim bonusima. Prepoznajemo inovativnost, kreativnost, individualnost i timski rad, pri čemu pozdravljamo svaku ideju pojedinca.