Podtipovi limfoma: Znate li razliku?

Non-Hodgkin limfom (NHL) je karcinom krvi koji nastaje u bijelim krvnim ćelijama-limfocitima, koje su ključna komponenta imunog sistema.¹ Postoji više od 60 različitih podtipova NHL,² a oni se mogu klasifikovati kao indolentni (spororastući) i agresivni (brzorastući), zavisno od brzine napredovanja karcinoma.³ Dva najčešća tipa NHL-a, folikularni limfom (FL) i difuzni B-krupnoćelijski limfom (DLBCL), veoma se razlikuju prema tome kako, kada i gdje se razvijaju, kao i prema načinu na koji se tretiraju.

Koji su najčešći podtipovi NHL-a?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je najčešći oblik indolentnog lifmoma, koji se javlja kod 20% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL-a. Godišnje, u svijetu od ovog podtipa limfoma oboli oko 100 000 osoba.⁴,⁵
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
Difuzni krupnoćelijski B limfom je najčešći agresivni limfom, koji se javlja kod 30% svih novodijagnostikovanih slučajeva NHL. U svijetu godišnje od ovog agresivnog limfoma oboli oko 150 000 osoba.⁴,⁵

Kako se ćelije karcinoma razlikuju između različitih podtipova limfoma?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je tip B-ćelijskog limfoma. Zove se folikularni, jer se ćelije karcinoma grupišu u krugove unutar limfnih čvorova, poznate kao folikule.⁶
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
Difuzni B-krupnoćelijskii limfom se zove difuzni, jer su ćelije karcinoma raširene svuda unutar tumora, čime uništavaju normalnu strukturu limfnog čvora.⁷

Koliko brzo bolest napreduje?

Folikularni limfom
Folikularni limfom je indolentni NHL, što znači da napreduje sporo. Pacijenti sa folikularnim limfomom mogu živjeti godinama, i u slučaju da kod njih nisu prisutni simptomi oboljenja oni ne moraju zahtijevati terapiju odmah po uspostavljanju dijagnoze.⁸
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
Difuzni B-krupnoćelijski limfom je okarakterisan kao agresivan, jer napreduje brzo i u slučaju da se terapija ne uključi odmah, ishod može biti smrtonosan. ⁹ U slučaju da se pacijentu sa DLBCL-om ne uključi odgovarajuća terapija, medijana preživljenja tog pacijenta je manja od jedne godine.¹⁰

Kada se ova oboljenja dijagnostikuju?

Folikularni limfom
Simptomi folikularnog limfoma se često pojavljuju postepeno, i često prođu neprimijećeni od strane pacijenata, što rezultuje tome da kod 80% pacijenata ova bolest bude dijagnostikovana u odmakloj fazi.¹¹
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
Usljed agresivne prirode DLBCL-a, simptomi ovog oboljenja, kao što su uvećanje limfnih čvorova postanu vidljivi rano. Kod oko 40% pacijenata ovo oboljenje se dijagnostiikuje u ranoj fazi, kada je i prognoza bolja. ⁹

Kakav je tok ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Iako većina pacijenta odgovori na početnu terapiju folikularnog limfoma, ovo oboljenje se obično vrati i postane teže za liječenje u odnosu na prethodno javljanje. ¹² Folikularni limfom se može ponovo javiti čak i godinama nakon terapije koja je dovela do povlačenja oboljenja.
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
DLBCL odgovara na terapiju i 60% pacijenta bude izliječeno prvim tretmanom ovog oboljenja. ¹³ Pacijenti koji odgovore na tretman i kod kojih se ne javi progresija u toku dvije godine od tretmana, obično imaju sličan životni vijek kao zdrave osobe njihovih godina. Međutim, pacijenti kod kojih se ovo oboljenje javi ponovo, imaju loše ishode ponovnog tretmana i kratko preživljenje. ¹³,¹⁴

Šta je nezadovoljena medicinska potreba kod ovih oboljenja?

Folikularni limfom
Trenutno ne postoji lijek za folikularni limfom. Trenutni cilj liječenja ovog hematološkog maligniteta je produžiti period u kojem je pacijent u remisiji, odnosno u kojem je pacijent bez oboljenja. Da bi se unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja, potrebne su terapijske opcije koje će osigurati minimiziranje simptoma i održavanje remisije kod oboljelih. ¹⁵
Difuzni B-krupnoćelijski limfo
Cilj terapije DLBCL-a je izlječenje. Nove terapijske opcije su potrebne kako bi se povećao procenat izliječenih pacijenata i unaprijedili dugotrajni ishodi liječenja pacijenata koji ne odgovore na inicijalnu terapiju.¹⁶
Published undefined

Reference

 1. Lymphoma research foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/

 2. Swerdlow SH, et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. In: World Health Organization Classification of Tumours. Lyon, France: IARC; 2017.

 3. American Cancer Society. What is Non-Hodgkin Lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.cancer.org/cancer/non-hodgkin-lymphoma/about/what-is-non-hodgkin-lymphoma.html

 4. A clinical evaluation of the International Lymphoma Study Group classification of non-Hodgkin's lymphoma. The Non-Hodgkin's Lymphoma Classification Project.Blood1997; 89:3909-18.

 5. Globocan 2018. World fact sheet. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/900-world-fact-sheets.pdf

 6. Very Well Health. [Internet; cited November 2018] Available at: https://www.verywellhealth.com/follicular-lymphoma-2252371

 7. Lymphoma Action. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://lymphoma-action.org.uk/sites/default/files/media/documents/2018-06/LYMweb0018DLBCL2016v2.2.pdf.

 8. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://www.lymphoma.org/site/pp.asp?c=bkLTKaOQLmK8E&b=6300155

  Last accessed September 2016

 9. Medscape. Diffuse large cell lymphoma. [Internet; cited November 2018]. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/202969-overview

 10. Rovira J et al. Prognosis of patients with diffuse large B cell lymphoma not reaching complete response or relapsing after frontline chemotherapy or immunochemotherapy.Ann Hematol.2015; 94: 803–812.

 11. Salles GA. Clinical features, prognosis and treatment of follicular lymphoma.Hematology Am Soc Hematol Educ Program2007; 1:216-225.

 12. Lymphoma Research Foundation. [Internet; cited November 2018]. Available at: https://www.lymphoma.org/aboutlymphoma/nhl/fl/relapsedfl/

 13. Maurer, MJ et al. Event-free survival at 24 months is a robust end point for disease-related outcome in diffuse large B-cell lymphoma treated with immunochemotherapy. J Clin Oncol. 2014; 32: 1066-73.

 14. Vaidya R & Witzig TE. Prognostic factors for diffuse large B-cell lymphoma in the R(X)CHOP era. Annals of Oncology 2014; 25:2124–2133.

 15. Fowler N. Role of Maintenance Rituximab (Rituxan) Therapy In the Treatment of Follicular Lymphoma. Pharmacy and Therapeutics; 2011; 36:590-598

 16. Dotan E, et al. Impact of rituximab (Rituxan) on the treatment of B-cell non-hodgkin’s lymphoma.Pharmacy and Therapeutics.2010;35:148-57.

please be aware that you are leaving this website.