Na putu ka personalizovanoj imunoterapiji karcinoma

"Nova saznanja o rastu i razvijanju karcinoma dolaze gotovo svakodnevno i u potpunosti su promijenila naše shvatanje uloge imunog sistema u kancerogenezi. Upravo ta saznjanja danas nam omogućavaju da razvijamo personalizovanu imunoterapiju za svakog pacijenta koji boluje od karcinoma. Ipak, naš cilj je da u bliskoj budućnosti svaki pacijent dobije tačno onu imunoterapiju koja će njemu pomoći da se izbori sa svojom bolešću.”

Ići u korak sa novim informacijama i istraživanjima danas može biti veoma teško. Sažete informacije u vidu vodiča i modela od velike su koristi kako zdravstvenim radnicima tako i pacijentima. Jedan od tih modela, tzv. imuni ciklus karcinoma, prvi put je opisan 2013. godine u publikacijikoju su objavili Genetech-ovi istraživači Dan Čen i Ira Melman. U tom modelu opisano je u sedam tačaka na koji se način naš imuni sistem bori sa ćelijama karcinoma (više – link vodi na „Imunološki ciklus raka“).

Uprkos svim istraživanjima, još uvijek ostaje nejasno zašto neki pacijenti imaju dobar odgovor na imunoterapiju, dok drugi znatno lošije reaguju ili ne reaguju nikako. Odgovor možda leži u činjenici da je imuni sistem svakog čovjeka drugačiji i da postoje još brojni mehanizmi koji nijesu opisani u imunom ciklusu karcinoma, a koji utiču na interakciju imunog sistema i karcinoma.

Pri radu na modelu imunog ciklusa karcinoma došlo se do novog modelakoji uspješno spaja najnovija naučna otkrića sa kliničkim iskustvima i u isto vrijeme objašnjava zašto neki pacijenti veoma dobro reaguju na imunoterapiju, dok drugi reaguju u znatno manjoj mjeri ili nikako. Prema ovom modelu, pretpostavlja se da se svaki karcinom koji se javlja kod ljudi može svrstati u jedan od tri imuna profila ili tzv. imunofenotipa.

Da bi bolje shvatili ta tri fenotipa, napravili smo malu priču koja poredi napore našeg imunog sistema u borbi protiv karcinoma sa astronautima i njihovim putem na mjesec…

Saznanja koja su poslužila u pravljenju imunofenotipskog modela dovela su do razvoja novih, individualnih, strategija u liječenju pacijenata oboljelih od raka. Na primjer: pacijent sa dijagnozom raka koji ima karakteristike imuno-pustog fenotipa uopšte nema imuni odgovor na ćelije raka, tako da bi optimalan pristup ovom pacijentu bio vid terapije koji bi pokernuo prepoznavanje i mobilizaciju imunog sistema u borbi protiv ćelija raka. Dok npr. kod pacijenta sa imuno-isključenim fenotipom, došlo je do aktivacije imunog sistema, ali postoje određene prepreke koje sprječavaju uništenje ćelija raka od strane imunog sistema, tako da ovakve pacijente je najbolje liječiti kombinacijama lijekova koji pomažu imuni sistem u uništavanju ćelija raka.

Imunoterapija je, nedvosmisleno, već napravila revoluciju u onkologiji, ali to je samo početak. Mi u Roche-u čvrsto vjerujemo da kombinovani pristup, koji potpomaže imunološki odgovor organizma na ćelije raka u više koraka, predstavlja budućnost imunoterapije. Na ovoj budućnosti radimo već danas, tako da razvijamo preko 50 kombiniranih terapija koje djeluju na različite dijelove imunološkog ciklusa raka. Na ovaj način, želimo obezbijediti tačno onu imunoterapiju koja će pomoći svakom pojedinačnom onkološkom pacijentu u njegovoj borbi protiv raka. 

Hoffmann-La Roche Ltd Representative Office Podgorica Cetinjska 11, The Capital Plaza 81000 Podgorica, Montenegro

KontaktU svijetulinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeO namaTerapijska područjaIstorijaPričeKarijereIzjava o zaštiti privatnostiPravna izjava