HER2-pozitivni karcinom dojke

HER2-pozitivni karcinom dojke je posebno agresivan oblik ove bolesti

Otprilike svaka peta žena dobiće dijagnozu takozvanog HER2-pozitivnog karcinoma dojke. Ovo je posebno agresivan oblik karcinoma dojke, povezan sa bržom progresijom bolesti i kraćim preživljavanjem ukoliko se ne liječi, nego kod pacijenata sa HER2-negativnim karcinomom dojke.

HER2-pozitivni karcinom dojke razlikuje se od ostalih po tome što na tumorskim ćelijama postoji povećan broj posebnih proteina (receptora), koji se nazivaju receptori humanog epidermalnog faktora rasta 2 (HER2).2 HER2 protein se nalazi na površini zdravih ćelija i igra važnu ulogu u prirodnom životnom ciklusu ćelije. Ovaj receptor je zadužen da signalizira ćeliji kada treba da raste i da se dijeli. Međutim, prekomjerna količina ovog receptora, do koje dolazi usljed genetske mutacije, može dovesti do nekontrolisanog rasta ćelije i razvoja tumora. Ćelija HER2-pozitivnog tumora na svojoj površini ima oko dva miliona HER2 receptora – oko 100 puta više nego normalna ćelija.3, 4

HER2 protein se takođe može spojiti, odnosno spariti, sa ostalim receptorima iz HER porodice koji se nalaze na površini ćelije – HER1, HER2, HER3 and HER4. Ovo sparivanje šalje dodatne signale tumorskoj ćeliji da raste i da se dijeli.4

Razvoj terapije u posljednjih 15 godina potpuno je promijenio prirodni tok HER2-pozitivne bolesti⁵

Značajan napredak ostvaren je u tretmanu HER2-pozitivnog karcinoma dojke. Danas postoji nekoliko oblika terapije koja djeluje ciljano na HER2, čime se blokiraju signali koji podstiču tumorski rast. Ove ciljane terapijske opcije u tolikoj su mjeri poboljšale izglede za preživljavanje pacijenata sa HER2-pozitivnim karcinomom dojke da oni sada uglavnom imaju bolje ishode nego pacijenti sa manje agresivnim, HER2-negativnim karcinomom dojke.5 Ali uprkos ogromnom napretku, svaki treći pacijent kojem je dijagnostikovan rani HER2-pozitivni karcinom dojke doživjeće progresiju u uznapredovali stadijum, koji je neizlječiv. Nadalje, pojedini pacijenti sa ovim agresivnim karcinomom dojke imaju posebno visok rizik od relapsa bolesti.6

S obzirom na agresivnost HER2-pozitivnog karcinoma dojke, važno je rano dijagnostikovanje i liječenje

Pacijentima kojima karcinom bude dijagnostikovan u ranom stadijumu, prije nego se bolest proširi na udaljene organe (tzv. rani i lokalno uznapredovali karcinom dojke), što raniji tretman pruža najveću šansu za izlječenje.7 Međutim, kod mnogih žena i dalje se dijagnostikuje u stadijumu kada je zahvatio i druge organe, poput mozga ili jetre, a tada se karcinom dojke više ne može izliječiti. U ovakvim slučajevima, razgovor sa ljekarom i personalizovani terapijski plan mogu ovim pacijentima pružiti najbolje moguće ishode.

Published undefined

Reference:

 1. Ferlay J, et al. [Online]. Available from: http://globocan.iarc.fr

  [Accessed 6 September 2016].

 2. WebMD, Types of Breast Cancer: ER Positive, HER2 Positive, and Triple Negative. [Online]. Available from: http://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive

  [Accessed 2 September 2016].

 3. Lewis Phillips G, et al. Cancer Research 2008;68:9280-9290.

 4. Iqbal N and Iqbal N. Molecular Biology International 2014;doi:10.1155/2014/852748.

 5. Dawood S, et al. Journal of Clinical Oncology 2010;28(1):92-8.

 6. Jackisch C, et al. San Antonio Breast Cancer Symposium 2015;Abstract PD5-01.

 7. Cancer Research UK [Online]. Why is early diagnosis important? Available from: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-symptoms/why-is-early-diagnosis-important

  [Accessed 12 September 2016]

please be aware that you are leaving this website.