Sjedište grupacije Roche je u Bazelu (Švajcarska). Roche globalno zapošljava preko 90 000 ljudi i zastupljen je u preko 150 zemalja.

Roche je najveća svjetska biotehnološka kompanija sa cijelim portfoliom inovativnih ljekova koji se koriste u različitim oblastima medicine –onkologiji, imunologiji, infektivnim bolestima, oftalmologiji i bolestima središnjeg nervnog sistema.

Roche je također svjetski lider u in-vitro dijagnostici, dijagnostici karcinoma u tkivima, te pionir u menadžmentu dijabetesa.

Globalno smo organizovani u 2 operativne jedinice:

  • Farmaceutika i
  • Dijagnostika

Cilj i strategija kompanije je doprinijeti značajnim poboljšanjima u zdravstvu, kvalitetu života i preživljavanju pacijenata, jer bez obzira na značajne pomake koji su napravljeni na području liječenja, potreba  za novim, inovativnim lijekovima je veća nego ikad.

Naš prioritet je odgovoriti na zahtjeve moderne medicine, napraviti pomak u liječenju pacijenata otkrivanjem i proizvodnjom inovativnih lijekova koji će imati visoku efikasnost, bezbijednost, a i farmakoekonomsku opravdanost. Naš fokus dakle nije samo na dijagnostifikovanju i tretiranju simptoma bolesti, već smo mišljenja da integrisani pristup liječenju daje veći broj mogućnosti za identifikovanje i tretiranje bolesti u ranoj fazi, kada se njeni destruktivni efekti jos uvijek mogu spriječiti.

Zbog toga pravimo velike investicije u otkrivanje i razvoj novih molekula koje će napraviti razliku u životima pacijenata – investirali smo više od 11 milijardi Švajcarskih franaka u 2019. u razvoj i istraživanje, i nastavićemo istim stopama i u budućnosti.