Reumatoidni artritis (RA) je autoimuno, upalno, hronično, destruktivno oboljenje zglobova kod kojeg su prisutni i sistemski simptomi.1

Upala kod RA započinje u sinovijalnoj membrani zglobova – ovojnici koja oblaže unutrašnjost zglobova i koja obezbjeđuje ishranu zglobne hrskavice, kao i stvaranje zglobne tečnosti. Upala sinovijalne membrane dovodi do formiranja upalnog tkiva – panusa, koje se širi i dovodi do uništavanja zglobne hrskavice i ostalih struktura zgloba. To se manifestuje bolovima, otokom, ukočenošću, deformacijama i poremećajem funkcije zahvaćenih zglobova. RA prvenstveno zahvata male zglobove šaka i stopala, mada može zahvatiti i koljena, članke, laktove, a vremenom i ostale zglobove.Osim na zglobovima, RA se može manifestovati i na koži, očima, plućima, kardiovaskularnom, hematološkom i nervnom sistemu.3

U svijetu od reumatoidnog artritisa boluje 35–70 miliona osoba. Javlja se dva do tri puta češće kod žena nego kod muškaraca.4

Neadekvatnim liječenjem dolazi do oštećenja i deformacija zglobova, nemogućnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti, smanjenja radne sposobnosti, invalidnosti i skraćenja životnog vijeka oboljelih.5, 6 Ne postoji lijek koji liječi uzrok reumatoidnog artritisa, ali pravovremenom dijagnozom oboljenja, uključivanjem odgovarajućih ljekova, fizikalne terapije i vježbi, bolest se može držati pod kontrolom i poboljšati kvalitet života oboljelih. Osnovni ciljevi liječenja reumatoidnog artritisa su kontrola upalnog procesa, sprečavanje ili kontrola oštećenja zglobova, sprečavanje gubitka funkcije (nesposobnosti) i smanjenje bola.7

 

Reference

1.                   Smolen JS, et al. Nat Rev Drug Discov 2003; 2:473–488.

2.                   Firestein GS. Nature 2003; 423:356–361

3.                   Rheumatoid Arthritis Clinical Presentation. https://emedicine.medscape.com/article/331715-clinical#b5  [Pristup juni 2019]

4.                   Symmons D, et al. The global burden of rheumatoid arthritis in the year 2000. http://www.who.int/healthinfo/statistics/bod_rheumatoidarthritis.pdf [Pristup juni 2019]

5.                   Gabriel SE & Michaud K. Arthritis Res Ther 2009; 11:229.

6.                   Zhang W & Anis H. Clin Rheumatol 2011; 30 (Suppl. 1):S25–S32.

7.                   Smolen JS. Clin Exp Rheumatol 2006; 24 (Suppl. 43): S7-S13