Hematološki maligniteti i COVID-19

BA/NONP/2005/0002

COVID-19 je infektivno oboljenje, uzrokovano novim sojem koronavirusa – SARS-CoV-2 virusom. Ovo oboljenje se primarno prenosi kapljičnim putem, odnosno kijanjem i kašljanjem, i kod većine slučajeva dovodi do infekcije respiratornog sistema.

Povišena tjelesna temperatura, umor i suvi kašalj najčešći su simptomi COVID-19 i javljaju se u većini slučajeva u periodu od drugog do četrnaestog dana od momenta izlaganja virusu. Drugi simptomi koji se mogu javiti kod oboljelih jesu prisustvo šlajma, kratkoća daha, upala grla, glavobolja, mijalgija (bol u mišićima) ili artralgija (bol u zglobovima), trnci, povraćanje i zapušenost nosa. Rjeđe prisutni simptomi uključuju dijareju, iskašljavanje krvi i konjuktivitis. Većina simptoma je blaga i 80% zaraženih osoba se obično oporavi bez potrebe za specifičnim tretmanom. Međutim, kod jednog od šest oboljelih javljaju se ozbiljne tegobe i poteškoće sa disanjem.

S obzirom na to da je COVID-19 novo oboljenje, još uvijek ne postoji mnogo informacija kako SARS-CoV-2 virus utiče na pacijente s malignim bolestima. Trenutno dostupni podaci ne pokazuju različite stope infekcije kod pacijenata sa malignim bolestima i kod zdravih članova populacije. Smatra se da je razlog tome to što je SARS- CoV2 novi virus i što niko, bilo da je zdrav ili obolio od neke maligne bolesti, nema stvoren imunitet na njega.

Što se toka oboljenja tiče, prethodna maligna bolest do sada nije identifikovana kao nezavisni faktor rizika. Međutim, pacijenti sa veoma oslabljenim imunološkim sistemom generalno imaju povećan rizik od obolijevanja. Stoga treba pretpostaviti da pacijenti sa malignim oboljenjima, uključujući i hematološke malignitete, imaju rizik od razvijanja teškog oblika COVID-19, jer maligna bolest, kao i njen tretman, mogu oslabiti imunološki sistem i doprinijeti povećanoj sklonosti ka infekcijama, uključujući i COVID-19. Takođe, neki hematološki maligniteti su po svojoj prirodi poistovjećeni sa imunodeficijencijom.

Hemoterapija, imunoterapija i radiološka terapija takođe mogu oslabiti imunološki sistem i povećati rizik od infekcije virusom SARS-CoV-2, a neki pacijenti sa hematološkim malignitetima u svojim terapijskim protokolima imaju i imunosupresivnu terapiju. Treba naglasiti da efekti ovih tretmana mogu biti dugoročni, pa iz toga razloga pacijenti koji trenutno ne primaju terapiju takođe treba da budu oprezni.

Sljedeće jednostavne mjere prevencije mogu pomoći u smanjenju širenja COVID-19:

 • Često pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od bar 20 sekundi. U slučaju da sapun nije dostupan, od koristi može biti upotreba dezinficijensa za ruke sa sadržajem alkohola od bar 60%;

 • Izbjegavanje bliskog kontakta sa zaraženim osobama i održavanje distance od oko dva metra;

 • Izbjegavanje socijalnih okupljanja za vrijeme trajanja pandemije;

 • Korišćenje maramice za prekrivanja usta i nosa tokom kijanja ili kašljanja;

 • Dezinfekcija površina i predmeta koji se često dodiruju;

 • Izbjegavanje dodirivanja očiju, usta i nosa neopranim rukama.

Efikasan menadžment pacijenata sa hematološkim malignitetima neophodan je i u vrijeme pandemije COVID-19 i treba da bude u skladu sa pravilima i propisima nadležnih institucija i stručnih organizacija. O svim pitanjima vezanim za terapiju hematoloških maligniteta pacijenti treba da konsultuju svog hematologa.

Ako se kod pacijenta sa hematološkim malignitetom pojavi temperatura, kašalj ili otežano disanje, treba da kontaktira sa svojim ljekarom, koji će mu dati dalja uputstva.

Published undefined

Reference

 1. COVID-19 frequently asked questions. https://ehaweb.org/covid-19/covid-19-recommendations/faq/

  pristup maj 2020.

 2. Information About COVID-19 for Lymphoma Patients. https://lymphomanewstoday.com/information-about-covid-19-for-lymphoma-patients/

  pristup maj 2020.

 3. Caring for patients with hematological malignancies during the COVID-19 pandemic. Recommendations from IACH, EHA, and EBMT. https://multiplemyelomahub.com/medical-information/caring-for-patients-with-hematological-malignancies-during-the-covid-19-pandemic-recommendations-from-iach-eha-and-ebmt

  pristup maj 2020.

please be aware that you are leaving this website.