O nama

Hoffmann - La Roche je u Crnoj Gori prisutan od 2007. godine, kao dio stranog društva. Kompanija sa sjedištem u Podgorici, danas je jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Crnoj Gori koja nastoji da obezbjeđivanjem adekvatnih dijagnostičkih procedura i terapija iz oblasti onkologije, reumatologije, hematologije, neurologije i virusologije pacijentima omogući pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup u liječenju. Naš cilj isti je kao i naša vizija - da pacijentima u Crnoj Gori obezbijedimo jednake mogućnosti liječenja onakve kakve imaju pacijenti u zemljama Evropske unije.  

Roche u Crnoj Gori nastoji da kroz partnerski odnos sa ljekarima, farmaceutima, i drugim medicinskim radnicima, institucijama zdravstva Crne Gore, studentima i udruženjima pacijenata, obezbijedi najbolja inovativna rješenja za dijagnostiku i liječenje.


Naši ljudi i odgovornosti

Zapošljavamo 11 visoko obrazovanih profesionalca čija je odgovornost da uz etičan rad, poštujući Roche kodeks ponašanja i pravila ponašanja u poslovanju, našu kompaniju kao vodeću u farmaceutskoj industriji u svijetu, pozicioniraju kao lidera i na tržištu Crne Gore.

Naši ljudi vođeni su Roche vrijednostima, jer raditi za Roche znači više nego samo imati posao. Za nas svakodnevna obaveza je da održimo lični integritet, razmišljamo hrabro i budemo strastveno posvećeni ka unaprijeđenju zdravstvene zaštite. 

Tri Roche vrijednosti su smisao onoga kako želimo da se ponašamo kao individue, kolektivno i kao organizacija. Vrijednosti koje vezuju sve zaposlene u Roche ne samo u Crnoj Gori već i u 150 drugih lokacija širom svijeta su:

  • Integritet: Konzistentno smo otvoreni, iskreni, etični i originalni.
  • Hrabrost: Preduzetni smo i tako spremni preuzeti rizik i eksperimentisati kako bi dosegli izvan granica.
  • Strast: Koristimo naš pogon i predanost da bi dali energiju, angažovali i inspirisali druge.