„Kompanija Roche je priznata kao lider u razvoju, proizvodnji i marketingu inovativnih visokokvalitetnih rješenja u zdravstvenoj zaštiti za nezadovoljene medicinske potrebe. Mi poslujemo na odgovoran i etičan način i posvećeni smo održivom razvoju, poštujući potrebe pojedinca, društva i životne sredine.

Reputacija kompanije Roche je jedan od najvrijednijih resursa koje kompanija posjeduje. Svi oni koji imaju određen interes u vezi sa kompanijom Roche od nas očekuju da uradimo ono što je ispravno. Svi mi imamo odgovornost da unaprijedimo i štitimo reputaciju kompanije Roche. Naše vrijednosti u kompaniji – poštenje, hrabrost i strast – kao i korporatiovni principi kompanije Roche pružaju jasne smjernice za način ponašanja u poslovanju...“

Severin Schwan ,C.E.O

Gdje god da se nalazimo posvećeni smo dostizanju visokih etičkih standarda i poštovanja svih primjenjivih lokalnih, nacionalnih i internacionalnih zakona u našem poslovanju. Naši etički standardi sadržani su u našim korporativnim principima.