Hemofilija i COVID-19

 

Novo oboljenje (COVID-19) izazvano koronavirusom (SARS-CoV-2 virusom), koje se krajem 2019. godine pojavilo u Kini, preraslo je u pandemiju rasprostranjenu po cijelom svijetu. SARS-CoV-2 virus prenosi se sa osobe na osobu kapljičnim putem i odgovoran je u većini slučajeva za infekcije respiratornog sistema i potencijalno fatalnu pneumoniju, koja je češća kod rizičnih grupa oboljelih (starijih osoba ili osoba sa ozbiljnim komorbiditetima).1  

 

Do sada nije ustanovljen povećan rizik od zaraze SARS-CoV-2 virusom kod imunokompetentnih osoba (osoba sa očuvanim imunološkim sistemom) sa poremećajima koagulacije. Takođe, još uvijek nije poznato da li HIV pozitivne osobe imaju povećan rizik od zaraze SARS-CoV-2 virusom. Međutim, poznato je da imunokompromitovane osobe (osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom) u slučaju zaraze ovim virusom imaju mnogo veći rizik za razvoj teškog oblika COVID-19 oboljenja. 2

 

Svjetska federacija za hemofiliju izdala je preporuke za osobe sa hemofilijom u toku pandemije COVID-19, u kojima je, između ostalog, navedeno i da:3

  •       Ne postoji razlog za promjenu preporučenog tretmanskog režima zbog COVID-19 pandemije;
  •       Ne treba da postoji strah vezano za nestašicu ljekova za liječenje hemofilije;
  •       Viralna inaktivacija proizvoda za liječenje hemofilije sa humanim faktorima koagulacije efikasna je u eliminaciji SARS-CoV2 virusa;
  •       Potrebno je smanjiti posjete zdravstvenim ustanovama i odložiti preglede i/ili operativne zahvate koji nijesu hitni;
  •       Specifične higijenske mjere, kao što su redovno pranje ruku i nedodirivanje lica, kao i održavanje razmaka između osoba od minimalno dva metra, ključne su za prevenciju prenosa virusa, i svi treba da ih se pridržavaju.

 

Reference:

1. Hermans C, et al. The COVID-19 pandemic: New global challenges for the haemophilia community. Haemophilia. 2020;00:1–2.

2. Specific Risks of COVID-19 to the Bleeding Disorders Community. https://news.wfh.org/specific-risks-of-covid-19-to-the-bleeding-disorders-community/ Pristup maj 2020.

3. COVID-19 (coronavirus disease 2019) pandemic caused by SARS-CoV-2: practical recommendations for people with hemophilia. https://news.wfh.org/covid-19-coronavirus-disease-2019-pandemic-caused-by-sars-cov-2-practical-recommendations-for-hemophilia-patients/ Pristup maj 2020.


BA/HEM/2005/0012