Zajedno smo u misiji da što više ljudi sa karcinomom pluća bude bliže izliječenju

 

"Karcinom se vratio"-to su riječi koje ni jedan pacijenta sa karcinomom ne želi da čuje, a za koje svaki onkolog strahuje da bi mogao da izgovori. Saznanje da se karcinom vratio je veoma težak trenutak za sve koji su uključeni.

"Mislio sam da je nestao. Mislio sam da sam srećnik."

Nažalost, ova situacija je veoma česta. Približno, polovina ljudi sa ranim stadijumom nesitnoćelijskog karcinoma pluća (engl. non-small cell lung cancer NSCLC) doživi povratak karcinoma, uprkos operaciji i hemoterapiji.1,2 Rizik od rekurence je često potcjenjen i od strane pacijenta i od strane doktora.

Rana intervencija je ključ uspjeha

Karcinom pluća je kompleksan i agresivan oblik karcinoma. Dijagnoza i liječenje u ranom stadijumu može značajno da redukuje rizik od povratka bolesti i daje šansu pacijentima da se oslobode karcinoma.3,4 Ipak u poređenju sa drugim tipovima karcinoma, istraživanja u oblasti karcinoma pluća ozbiljno zaostaju kada su u pitanju efikasni tretmani liječenja u ranoj fazi bolesti.

Otprilike 6 od 10 pacijenata sa stadijumom II bolesti dobije informaciju da se njihov karcinom vratio tokom 5 godina od operacije, uprkos adjuvantnoj hemoterapiji. Stopa rekurence kod pacijenata sa stadijumom III bolesti je čak i viša, približno 7 od 10 pacijenata se suoči sa rekurencom.5

Uprkos naporima najboljih hirurga, neke kancerske ćelije mogu ostati neotkrivene, sa rizikom da prerastu u tumor kasnije. Upotreba hemoterapije nakon operacije, može smanjjiti rizik, ali kod mnogih ljudi, što se tiče preživljavanja , benefiti su skromni u poređenju sa opservacionim pristipom.

Odlučili smo da budemo što bliže izliječenju

Roche se obavezao na misiju izliječenja, sa opsežnim programom koji istražuje prednosti novih ljekova protiv karcinoma i dijagnostičkih rešenja u ranijim stadijumima. Ambiciozni cilj je da preveniramo potencijalnu rekurencu i damo većem broju pacijeanta šansu da budu što bliže izliječenju.

 

Literatura:

1. Uramoto H and Tanaka F. Recurrence after surgery in patients with NSCLC. Translational lung cancer research, 2014;3(4):242-249.

2. Yano, T., Okamoto, T., Fukuyama, S. and Maehara, Y., 2014. Therapeutic strategy for postoperative recurrence in patients with non-small cell lung cancer. World Journal of Clinical Oncology, 5(5), p.1048.

3. Cancer Research UK. Lung cancer risks becoming ‘forgotten disease’ of the coronavirus pandemic. [Internet; cited November 2020]. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/about-us/cancer-news/news-report/2020-09-17-lung-cancer-risks-becoming-forgotten-disease-of-the-coronavirus-pandemic.

4. Blandin Knight, S., Crosbie, P.A., Balata, H., Chudziak, J., Hussell, T. and Dive, C., 2017. Progress and prospects of early detection in lung cancer. Open biology, 7(9), p.170070.

5. Pignon JP et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. In Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): Quality-Assessed Reviews. J Clin Oncol. 2008;26(21):3552-3559.

6. Liang, Y. and Wakelee, H.A., 2013. Adjuvant chemotherapy of completely resected early stage non-small cell lung cancer (NSCLC). Translational Lung Cancer Research, 2(5), p.403-410.

M-ME-00000373