Razbijamo mitove o hemofiliji

Postoji mnogo pogrešnih razumijevanja o hemofiliji. Kliknite na karte u nastavku za pojašnjenje najčešćih.

See all Mits

Mit

Ako se osoba sa hemofilijom poreže iskrvariće do smrti.

Istina

Svako krvarenje ne ugrožava život. Kod osoba sa hemofilijom mogu se javljati modrice, krvarenje u mišiće i zglobove, koja ako su česta dugoročno dovode do oštečenja.1

Mit

Osobe sa hemofilijom imaju samo vanjska krvarenja, npr. nakon pada ili posjekotine.

Istina

Osobe sa hemofilijom mogu takođe imati spontana unutrašnja krvarenja, koja najčešće zahvataju koljena, gležnja i lakta.2

Mit

Oboljelim od hemofilije je skraćen životni vijek.

Istina

Sa odgovarajućom njegom, životni vijek oboljelih od hemofilije je danas skoro jednak životnom vijeku zdravih osoba.2

Mit

Djeca oboljela od hemofilije uvijek imaju u porodici nekoga ko je takođe obolio.

Istina

Iako je hemofilija uglavnom nasljedno oboljenje, kod jedne trećine oboljelih javlja se spontano.3

Mit

Od hemofilije oboljevaju samo muška djeca.

Istina

Kako se hemofilija nasljeđuje recesivno vezano za X hromosom, većina oboljelih od hemofilije su muškog spola. Hemofilija se može javiti i kod žena ali rijetko.4

Mit

Svi oboljeli od hemofilije imaju iste simptome.

Istina

Simptomi hemofilije A variraju ovisno od nivoa faktora VIII. Hemofilija A se klasificira kao blaga, umjerena i teška.5

Mit

Oboljeli od hemofilije se ne smiju baviti sportom.

Istina

Sa odgovarjućim tretmanom, oboljeli od hemofilije se mogu baviti mnogim sportovima (npr. plivanje, trčanje) ali "grubi" sportovi nisu preporučljivi.2

Mit

Svi oblici hemofilije su uzrokovani nedostatkom ili smanjenom aktivnošću faktora VIII.

Istina

Najčešći oblik hemofilije je hemofilija A koja nastaje usljed nedostatka ili smanjenem aktivnosti faktora VIII. Hemofilija B nastaje usljed nedostatka ili smanjene aktivnosti faktora IX, a hemofilija C nedostatkom ili smanjenom aktivnošću faktora XI.8

Mit

Svi oboljeli od hemofilije će vremenom postatui invalidi usljed oštečenja zglobova.

Istina

Sa odgovarajućim profilaktičkim tretmanom oboljeli mogu izbjeći česta krvarenja u zglobove i dugoročna oštečenja zglobova.9

Reference