Brojni su razlozi zbog kojih se pacijenti odluče da učestvuju u kliničkim studijama. Najvažnije u svemu jeste da pacijenti odluku o učešću svojevoljno i da imaju sve informacije vezane za studiju.

Prije uključenja u kliničku studiju, bez obzira na to koji je motiv za uključenje, svi pacijenti treba da obave razgovor sa svojim ljekarom vezano za potencijalne benefite i rizike koje bi učešće u studiji donijelo tom pojedincu. Ponekad je potrebno obaviti i više informativnih razgovora. Nakon obavljenih informativnih razgovora, pacijent treba da potpiše „Informisani pristanak“, kojim formalno daje pristanak da učestvuje u kliničkoj studiji. „Informisani pristanak“ je veoma dug i detaljan dokument, u kojem su sadržani i jasno prezentovani svi detalji vezani za kliničku studiju, pa je potrebno odvojiti dovoljno vremena za njegovo pažljivo iščitavanje i razumijevanje.

  • Pomoć budućim pacijentima – Mnogi ljudi se odluče za učešće u kliničkim studijama sa ciljem da pomognu napretku medicine. Kliničke studije daju podatke neprocjenjive vrijednosti, koji pomažu ljekarima i pacijentima koji će se u budućnosti baviti tim oboljenjem. Takođe, neki ljudi pronalaze satisfakciju u činjenici da iz njihove bolesti može proizaći nešto pozitivno i dobro.
  • Lični benefit – Mnogi ljudi se odluče za učešće u kliničkim studijama sa nadom da bi novi lijek mogao pomoći u izlječenju njihove bolesti. Pacijenti koji su bezuspješno probali sve ostale opcije nadaju se da bi novi lijek mogao pomoći u tretmanu njihovog oboljenja. Neki ljudi se odlučuju za učešće u kliničkim studijama sa željom da nauče više o svom oboljenju, kao i zbog činjenice da im učešće u studiji daje brži pristup visokospecijalizovanoj medicinskoj njezi.

Važno je da prilikom obavljanja informativnog razgovora i pacijenti i ljekar uzmu u obzir moguće rizike upotrebe novog lijeka. Iako su novi ljekovi prošli detaljna laboratorijska ispitivanja, ne postoji garancija da će biti bolji od postojećih ljekova, pa ni da neće imati čak i gore neželjene efekte. Klinička studija je pravi način da se dobiju ti podaci o novom lijeku, kao i odgovori na ta pitanja, koja se mogu dati tek po završetku kliničke studije.

Kako dobiti podršku porodice, prijatelja i staratelja?

Dijagnoza teškog oboljenja predstavlja veliki teret kako za pojedinca tako i za njegovu okolinu. Veoma često porodica, prijatelji i staratelji ne znaju na koji način bi mogli pomoći oboljelom, pa se nerijetko osjećaju suvišnima i emocionalno se udalje od oboljelog.

Istina je da porodica, prijatelji i staratelji mogu biti od velike pomoći. Njihova pomoć oboljelom može se dati u vidu:

  • Pomoći u razumijevanju kliničke studije – praćenje oboljelog na informativne razgovore, zapisivanje važnih podataka, pomoć u shvatanju „Informisanog pristanka“;
  • Transport do i od klinike u kojoj se provodi studija – nemogućnost dolaska na sve potrebne preglede i posjete koje podrazumijeva učešće u studiji, predstavlja jedan od najčešćih razloga odustanka od učešća u kliničkoj studiji kod pacijenata.
  • Finansijska pomoć – Oboljenja, posebno teška, predstavljaju veliki teret za pojedinca. Finansijska pomoć u vidu novca, ili pomoći u pronalaženju dodatnih izvora prihoda u toku studije može biti ključna za pacijenta da se odluči za učešće u studiji.
  • Briga o djeci – Briga o djeci za vrijeme boravka u bolnici
  • Pomoć u domaćinstvu – Kupovina/kuvanje/čišćenje/lična njega ukoliko pacijent nije u stanju da to radi sam
  • Pomoć pri uzimanju propisanih ljekova
  • Pomoć u prevladavanje neželjenih efekata novog lijeka – priprema posebnih obroka, prilagođavanje spavaće sobe, kupatila, hodnika i sl.